Allergiutredningar för hundar

Den vanligaste sjukdomen som orsakar hud- och öronsymtom hos hundar är allergi. Det vanligaste symtomet på allergi är klåda. Foderöverkänslighet eller atopi (överkänslighet mot något allergen i omgivningen) kan ligga bakom de allergiska symtomen. Internationellt är loppallergi ett stort problem, men det plågar väldigt sällan våra finska hundar.

koiran korvatuehdus

Öroninflammation är ett av de vanligaste symtomen man ser hos allergiska hundar.

silmäoire koira

Allergin kan orsaka olika typer av ögonsymtom hos hund, t.ex. irritation i huden runt ögonen, konjunktivit, sekret från ögonen och rodnad. 

Hur diagnosticeras födoämnesallergi?

Djurägare är ofta väl medvetna om att födoämnesallergi kan orsaka hudsymtom. Födoämnesallergi är dock mycket mer ovanligt hos hund än vad atopi är. I början av allergiutredningen försöker man reda ut om hundens symtom beror på fodret eller på någon allergen i omgivningen, t.ex. dammkvalster.

Alla symtom som beror på foderämnen är inte allergi. Laktosintolerans hos människa är ett bra exempel på detta. Alla hundar med födoämnesallergi har inte symtom från magtarmkanalen.

Enligt vad vi vet i nuläget kan födoämnesallergi inte diagnosticeras med blodprov. Det vanligaste är att man gör en så kallad eliminationsdiet. Under denna diet äter hunden en sådan mat som den troligtvis inte är allergisk mot. I början av dieten sköts klådan och inflammationen i huden med läkemedel och/eller lokala behandlingar. I slutet av dieten jämför man hundens symtom med dem den hade före dieten. Om hunden är bättre påbörjas en provokationsfas. Förutom att man tar reda på eller utesluter att hunden har födoämnesallergi reder man också ut vad hunden kan äta i fortsättningen och vad den ska undvika. 

tassu kutina

Det vanligaste symtomet på allergi är klåda. När hundens tassar kliar slickar den dem. Påföljden blir att tasspälsen kan missfärgas.

tassutulehdus

Förutom klåda är rodnad i huden ett av de vanligaste symtomen på allergi. Väldigt många allergiska hundar har inflammationer i tassarna. Man kan hitta jästsvamp eller bakterier vid hudinflammationer som orsakats av allergin.

Hur vet man om hunden har atopi?

Atopi är en klinisk diagnos. Detta betyder att man utvärderar om hundens symtom och sjukdomsförlopp överensstämmer med dem vid atopi. Några särskilda test, t.ex. gentest, för att ställa diagnos finns inte. En viktig del av allergiutredningen är att gå igenom hundens sjukdomshistoria. Därför bokar vi en timmes tid för dessa patienters första besök och ber att djurägaren tar med sig de papper de fått vid tidigare veterinärbesök eller mejlar dem till oss i förväg. 

Det följande steget är att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen, till exempel parasitsjukdomar. Ofta behövs en eliminationsdiet för att utesluta födoämnesallergi. Man tar ofta prover från huden eller öronen för att leta efter jästsvamps- eller bakterieinfektioner. 

hiiva koira

I de prover man tar från allergiska hudinflammationer hittar man ofta överväxt av jästsvamp. Jästsvamp finns på hundens hud även i normala fall, men som en följd av allergin kan den trivas alltför väl och förvärra hudinflammationen.

karvatupppi tulehdus

Hudbarriären hos en allergisk hund är svagare än normalt och detta ökar risken för inflammationer. Hos hunden på bilden ser man bakterieorsakad hårsäcksinflammation.  

När gör man ett allergitest?

Det finns inga test eller laboratorieprov på basen av vars resultat man kan säga att hunden har allergi eller inte. Även friska hundar kan ha positiva resultat i allergitest och testet kan därför inte användas för att ställa en allergidiagnos. Testet används  främst för att välja vilka allergener som ska ingå i immunterapilösningen, inte för diagnostik. Allergitestet kan dock stödja allergidiagnosen.

Allergitestet kan göras som hudtest eller som blodprov. Hudtest finns inte alltid tillgängligt. I blodprov testar man hundens allergenspecifika IgE-antikroppar. Allergenerna i testet väljs på basen av var hunden bor: här hos oss i norra Europa är allergener som pollen, dammkvalster och förrådskvalster viktiga.

hot spot

Som en följd av klåda kliar hunden sig och då kan hunden ibland få så kallade hot spots (fukteksem). Hot spots ses särskilt hos hundar med tjock päls på sommaren, ofta efter bad.

alergiatesti koira

Allergitest används för att välja allergener till en atopisk hunds immunterapi. Man kan inte diagnostisera atopi med allergitester.

Läs mer:

Immunterapi