Immunterapi för husdjur

Atopi hos våra husdjur kan behandlas med immunterapi, läkemedel och olika understödjande behandlingar. Immunterapi är det enda sättet på vilket man kan påverka sjukdomens framskridande, de övriga sätten behandlar symtomen. Grovt uppskattat blir ungefär två av tre hjälpta av immunterapi.

Under immunterapin ges det ämne som djuret är allergiskt mot som injektioner eller via munnen. Husdjurets kropp vänjer sig med det ämne som orsakar allergin (=allergenet) långsamt och får inte längre en lika kraftig reaktion när den träffar på allergenet i omgivningen. Immunterapins sammansättning är individuell och väljs på basen av ett allergitest. Allergitestet kan vara ett blodprov eller ett hudtest. 

 

Immunterapins utförande

Immunterapin kan ges på munslemhinnan, som subkutana injektioner (= under huden) eller som injektioner i en lymfkörtel. 

Om man ger immunterapin på munslemhinnan ger man det morgon och kväll. Ämnet ska vara i kontakt med munslemhinnan så länge som möjligt, så man ska inte ge mat eller vatten samtidigt som man gett det.

Vid immunterapi som ges som subkutana injektioner är doserna i början mycket små och man ger injektionerna ofta. Vartefter höjs dosen och injektioner ges med längre mellanrum. I början av behandlingen ger man injektionerna på kliniken, men vanligen lär sig djurägaren själv att ge injektionerna hemma i fortsättningen. Om man ger injektionerna själv är det bra att ge dem på vardagar så man kan få hjälp om det blir problem. Efter injektionen ska man övervaka husdjuret i åtminstone en timme innan man kan lämna det ensamt. Tung motion eller stora måltider rekommenderas inte samtidigt som injektionen.

siedätyshoito

Med immunterapi kan minska symtomen hos de hundar och katter som lider av atopi. 

Immunterapins genomförande och varaktighet

Undersökningar har visat på att injektioner som ges i en lymfkörtel är den mest effektiva formen av immunterapi. Veterinären injicerar immunterapin direkt i en lymfkörtel på kliniken, vanligen en gång i månaden och fyra gånger. Efter de här injektionerna fortsätter man ofta immunterapin med subkutana injektioner hemma.

Behandlingssvaret följs i samarbete med behandlande veterinär. Om djuret svarar bra på behandling fortsätter man ofta långvarigt med den. 

Immunterapi kan orsaka en allergisk reaktion, lindrig eller allvarlig. Den vanligaste biverkningen är ökad klåda. De här reaktionerna är ovanliga men möjliga. Ta oavsett kontakt med den veterinär som ansvarar för behandlingen, eftersom man då kan behöva justera doseringen. 

Under immunterapin kan man fortsättningsvis ge husdjuret understödjande behandlingar i form av till exempel schamponeringar. Dessutom kan man åtminstone i början behöva läkemedel för att behandla klåda och inflammationer. 

allergiatesti

Allergenerna för immunterapin väljs på basen av allergitestets resultat och husdjurets symtombild.