Avbildning av öronens strukturer

Vid långvariga öronsjukdomar är avbildning av öronstrukturerna en viktig del av diagnostiken. På Aures har vi en CBCT-röntgenapparat med vilken vi får viktig information som hjälper oss planera hur djuret ska behandlas. Avbildningen sker hos oss vanligen i samband med video-otoskopi och öronsköljning, men vid behov kan det göras som en separat undersökning.

Fördelar med CBCT-avbildning

Med hjälp av CBCT-avbildning kan man få information om de öronstrukturer som man inte kan se med otoskop eller video-otoskop. Den vanligaste orsaken till avbildning är att ställa eller utesluta en mellanöreinflammationsdiagnos.

Mellanörat är en liten oval håla som befinner sig på andra sidan av trumhinnan. Dess benväggar täcks av slemhinna. I mellanörat finns de pyttesmå hörselbenen som förstärker de ljud som kommer från hörselgången så att innerörat kan uppfatta dem. Utöver dem innehåller ett friskt mellanöra enbart luft. Mellanörat har en förbindelse till svalget genom örontrumpeten. Om det blir problem kan mellanörat helt eller delvis fyllas med inflammatoriskt sekret, slem eller vävnadsmassa. Ibland är det uppenbart redan på basen av förhandsuppgifterna eller den veterinära undersökningen att det finns ett problem med mellanöronen, men för att utesluta mellanöreinflammation eller få underlag för en noggrannare bedömning av hur allvarligt problemet är krävs vanligen avbildning.

kissan välikorva kuvaus

Avbildning av mellanöronen är särskilt viktigt när en katt haft långvariga öronproblem. 

Konstråletomografi av öronen, CBCT  

CBCT*-röntgen är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utesluta mellanöreinflammation eller konstatera att det finns sekret, vätska eller vävnadsmassa i mellanörat samt se förändringar i benet runt det. Öronstrukturerna kan även avbildas med magnetröntgen eller med datortomografi (CT)**. Magnetröntgen visar inte förändringar i benet så bra, men är den absolut bästa metoden för att utvärdera förändringar i mjukvävnaden – därför rekommenderar man oftast magnetröntgen för att utvärdera tumörer eller vid allvarliga neurologiska symtom. Vid datortomografi ser man benstrukturer bra och mjukvävnadskontrasten är särskilt i samband med kontraströntgen bättre än med CBCT, men datortomografi är dyrare och priset blir ofta ett hinder för att använda tekniken, särskilt när man vill utesluta mellanöreinflammation.

*CBCT = Cone Beam Computed Tomography = konstråletomografi

**CT = Computed tomography = datortomografi

kissan korvatulehdus

Avbildning i tillägg till otoskopi hjälper till att välja den rätta vården vid både hundars och katters öroninflammationer.

Mellanöreinflammation

Mellanöreinflammation hos hundar ses vanligen i samband med långvariga eller häftiga ytteröreinflammationer. I de här fallen har trumhinnan gått sönder och inflammationen har kunnat sprida sig till mellanörat. Hål i trumhinnan läker ofta ganska snabbt och därför utesluter inte en intakt trumhinna mellanöreinflammation. Hundar kan också ha mellanöreproblem som beror på deras anatomi (särskilt hundraser med väldigt runda skallar) och då är det inte alltid någon inflammation inblandad.

Mellanöreinflammation hos hund behandlas oftast genom att man sköljer mellanöronen med hjälp av video-otoskop och så får hunden även mediciner via munnen och lokal behandling av öronen.

Inflammatoriska förändringar i mellanörats benvägg kräver oftast kirurgi och det är en av de viktigaste orsakerna till att vi tar CBCT-röntgenbilder av alla våra öronpatienter i samband med video-otoskopi – ifall problemet inte kan behandlas utan kirurgi är det viktigt att få veta det i ett så tidigt skede som möjligt. Då drar inte det smärtsamma öronproblemet ut på tiden och djurägarens resurser används inte till sådana behandlingar som inte botar problemet.

Mellanöreinflammation hos katt är av anatomiska skäl svårt att effektivt behandla med sköljningar av mellanörat med hjälp av video-otoskop, men de kan svara på läkemedelsbehandling. Eftersom katter är mästare på att dölja smärta kan man inte pålitligt utvärdera behandlingssvaret på basen av deras beteende. För uppföljningen används därför också CBCT-avbildning.

koiran korvatulehdus

Långvariga öroninflammationer hos hund leder ofta till mellanöreinflammation. Avbildning är en viktigt del av diagnostiken när man vill utvärdera mellanöronen. 

Se även:

Öronsköljning