Öronsköljning

Man behöver ofta göra en öronsköljning med hjälp av video-otoskop som en del av vården om ett husdjur har långvariga öronbesvär. 

Om husdjuret har långvariga eller kraftiga öronsymtom behöver man ofta göra en öronsköljning i anestesi med hjälp av ett video-otoskop. Undersökningen kan också bli aktuell om man inte kan få öronen rengjorda hemma, om sekretet från de inflammerade öronen är varigt eller om man misstänker mellanöreinflammation. Ofta kan det bli skador på trumhinnan om djuret haft en långvarig öroninflammation. Då kan inflammationen sprida sig från örongången till mellanörat. 

Öronsköljning under anestesi med hjälp av video-otoskop. 

Sekret som ansamlats i öronen är tecken på öronsjukdom. Man behöver göra en öronsköljning med video-otoskop om symtomen pågått länge. 

Sekret som packats till en hård klump i örongången kan vara omöjligt att få bort hemma.

Vård av öroninflammation 

Vid behandlingen av en öroninflammation är det av största vikt att man får bort sekretet från örongångarna och mellanöronen. En smutsig örongång försämrar läkemedlens effekt och förhindrar deras åtkomst till det inflammerade området. Med en öronsköljning gjord med video-otoskop kan man effektivt rengöra örongångarna och vid behov också mellanöronen.

Video-otoskopet har en förstorande kamera och en effektiv ljuskälla. Via video-otoskopet kan man föra in instrument. Man ser mycket bättre än med ett vanligt otoskop. Vid behov kan man ta biopsier eller ta bort nybildningar.

En långvarig öroninflammation kan leda till trumhinneskador. I den här bilden som är tagen med video-otoskop ser man en normal trumhinna.

Ett friskt öra är rent och behöver ingen regelbunden rengöring. I bilden ses kattens örongång och en normal trumhinna.