Prislista

hinnasto aures

Besök hos hudveterinär

 

Hud- och öronprover

I priset ingår de prover som beroende på patientfallet tas från hud eller öron i samband med besöket (cytologiska prover, skrapprover, hårprover).

Diplomattillägg

Kirsti Schildt har avlagt en europeisk specialistexamen i dermatologi (diplomatexamen). Besök hos henne kostar 40 €/h i tillägg till den ordinarie besöksavgiften.

Veterinärbesök 30 min 225 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 20 €

 • akut hud- eller öroinflammation
 • kontrollbesök
 • utvärdering av knölar i huden. Utlåtande från patolog för finnålsbiopsi + 135€, provtagningen ingår i grundpriset
Veterinärbesök 45 min 298 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 30 €

 • akuta öron- och hudsymtom
 • akut öron- eller hudinflammation, undersökning under sedering eller med iv-anestesi
 • akut hud- eller öronproblem, djur som är rädda hos veterinären
 • kroniska/återkommande öronproblem utan övriga hudsymtom
Veterinärbesök 60 min 368 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 40 €

 • kroniska/återkommande eller allvarliga/omfattande hud- och/eller öronproblem, förstabesök

Video-otoskopi / öronsköljning

Inhalationsanestesi och anestesiläkemedel ingår i priset

Bokningar till video-otoskopi görs via telefon på nummer 09 3152 6000
Läs mer om öronsköljning

Öronsköljning och video-otoskopi inklusive anestesi 738 €

 • Tillägg för riskanestesi: vi ger prisuppgift enligt fall
 • Jättehundstillägg 50 € ( >50 kg )
 • Jättehundstillägg 100 € ( >70 kg )

Avbildning av öronen med CBCT 

Bokning via telefon på nummer 09 3152 6000

Läs mer om CBCT-avbildning av öronen

CBCT-bilder av öronen i samband med video-otoskopi

20 €

CBCT-bilder av öronen under sedering eller med iv-anestesi 

370 €

CBCT-avbildning av öronen, djuret intuberat 

475 €

CBCT-avbildning av öronen och öronundersökning under sedering eller iv-anestesi

400 €

CBCT-avbildning av öronen och undersökning av öronen, djuret intuberat

500 €

Biopsier från huden

I priset ingår histopatologisk undersökning, provtagning samt de bedövningsmedel och eventuella anestesiläkemedel som används i samband med ingreppet.

Biopsi under sedering 580 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 40 €

Biopsi med enbart lokalbedövning 480 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 40 €

Distanskonsultation

Distanskonsultationerna är avsedda för djurägare vars djur redan besökt oss.

15 minuter   70 €
30 minuter   110 €

Anestesi

Inhalationsanestesi inkl. läkemedel ingår i priset för video-otoskopi.

Sedering eller iv-anestesi 65 € + de anestesiläkemedel som används

Riskanestesitillägg: prisuppgift ges fallbaserat

Lördagstillägg

Lördagstillägget är 50 % av hudveterinärbesökets pris: 

Veterinärbesök 30 min + 70 €
Veterinärbesök 45 min + 94 €
Veterinärbesök 60 min + 117,50 €

För video-otoskopi och öronsköljning är lördagstillägget + 150 €.

 

Betalningssätt:

 • bank- eller kreditkort
 • kontanter
 • Resurs Bank – ifall du vill använda detta betalsätt rekommenderar vi att du gör en kreditansökan före besöket. Skicka koden ELÄIN som textmeddelande till nummer 18311. Du får då ett sms tillbaka från Resurs Bank med en länk för att starta ansökningsprocessen.

Vi har direktregleringsavtal med följande försäkringsbolag: If, Pohjantähti och OP Pohjola. Mervärdesskatt ingår i alla priser.