Prislista

hinnasto aures

Besök hos hudveterinär

 

Hud- och öronprover

I priset ingår de prover som beroende på patientfallet tas från hud eller öron i samband med besöket (cytologiska prover, skrapprover, hårprover).

Diplomattillägg

Kirsti Schildt har avlagt en europeisk specialistexamen i dermatologi (diplomatexamen). Besök hos henne kostar 40 €/h i tillägg till den ordinarie besöksavgiften.

Veterinärbesök 30 min 208 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 20 €

 • akut hud- eller öroinflammation
 • kontrollbesök
 • utvärdering av knölar i huden. Utlåtande från patolog för finnålsbiopsi + 100€, provtagningen ingår i grundpriset
Veterinärbesök 45 min 278 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 30 €

 • akuta öron- och hudsymtom
 • akut öron- eller hudinflammation, undersökning under sedering eller med iv-anestesi
 • akut hud- eller öronproblem, djur som är rädda hos veterinären
 • kroniska/återkommande öronproblem utan övriga hudsymtom
Veterinärbesök 60 min 343 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 40 €

 • kroniska/återkommande eller allvarliga/omfattande hud- och/eller öronproblem, förstabesök

Video-otoskopi / öronsköljning

Inhalationsanestesi och anestesiläkemedel ingår i priset

Bokningar till video-otoskopi görs via telefon på nummer 09 3152 6000
Läs mer om öronsköljning

Öronsköljning och video-otoskopi inklusive anestesi 718 €

 • Tillägg för riskanestesi: vi ger prisuppgift enligt fall
 • Jättehundstillägg 50 € ( >50 kg )
 • Jättehundstillägg 100 € ( >70 kg )

Avbildning av öronen med CBCT 

Bokning via telefon på nummer 09 3152 6000

Läs mer om CBCT-avbildning av öronen

CBCT-bilder av öronen i samband med video-otoskopi

20 €

CBCT-bilder av öronen under sedering eller med iv-anestesi 

353 €

CBCT-avbildning av öronen, djuret intuberat 

453 €

CBCT-avbildning av öronen och öronundersökning under sedering eller iv-anestesi

388 €

CBCT-avbildning av öronen och undersökning av öronen, djuret intuberat

488 €

Biopsier från huden

I priset ingår histopatologisk undersökning, provtagning samt de bedövningsmedel och eventuella anestesiläkemedel som används i samband med ingreppet.

Biopsi under sedering 578 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 40 €

Biopsi med enbart lokalbedövning 478 € +

diplomattillägg (Kirsti Schildt) 40 €

Distanskonsultation

Distanskonsultationerna är avsedda för djurägare vars djur redan besökt oss.

15 minuter   65 €
30 minuter   100 €

Anestesi

Inhalationsanestesi inkl. läkemedel ingår i priset för video-otoskopi.

Sedering eller iv-anestesi 65 € + de anestesiläkemedel som används

Riskanestesitillägg: prisuppgift ges fallbaserat

Lördagstillägg

Lördagstillägget är 50 % av hudveterinärbesökets pris: 

Veterinärbesök 30 min + 65 €
Veterinärbesök 45 min + 87,50 €
Veterinärbesök 60 min + 110 €

För video-otoskopi och öronsköljning är lördagstillägget + 120 €.

 

Betalningssätt:

 • bank- eller kreditkort
 • kontanter

Vi har direktregleringsavtal med följande försäkringsbolag: If, Pohjantähti och OP Pohjola. Mervärdesskatt ingår i alla priser.