Korvarakenteiden kuvantaminen

Pitkittyneissä korvasairauksissa olennainen osa tutkimusta on lemmikin korvarakenteiden kuvantaminen. Aures-klinikalla on käytössä KKTT- eli kartiokeilatietokonetomografialaite, jonka avulla saadaan tärkeää tietoa korvasairauden jatkohoidon suunnitteluun. Kuvaus tehdään meillä yleensä video-otoskopian ja korvahuuhtelun yhteydessä, mutta tarvittaessa se voidaan tehdä myös erillisenä toimenpiteenä.

Kuvantamisen edut

Kuvantamisella hankitaan tietoa niistä korvarakenteista, joita ei päästä tähystyksellä tai videotähystyksellä (video-otoskopialla) näkemään. Yleisin syy kuvantamiselle on välikorvantulehduksen toteaminen tai poissulkeminen.

Välikorva on tärykalvon toisella puolella sijaitseva soikeahko ontelo, jonka luista seinämää verhoaa limakalvo. Välikorvassa sijaitsevat pikkuruiset kuuloluut, jotka vahvistavat korvakäytävästä tuleviä ääniä sisäkorvan aistittavaksi, muutoin terveen välikorvanontelon eli bullan sisältö on ilmaa. Välikorvasta on yhteys nieluun korvatorven kautta. Ongelmatilanteissa välikorva voi täyttyä osittain tai kokonaan tulehduseritteellä, limalla tai kudosmassalla. Välikorvaongelma voi joskus olla hyvin ilmeinen jo esitietojen tai perustutkimuksen perusteella, mutta välikorvaongelman poissulkeminen ja välikorvan ongelman vakavuuden tarkempi arviointi vaatii yleensä kuvantamista.

kissan välikorva kuvaus

Välikorvien tutkimus kuvantamisella on erityisen tärkeää kissan pitkittyneessä korvasairaudessa.

Korvan kartiokeilakuvaus, KKTT 

KKTT*-kuvaus on nopea ja kustannustehokas tapa poissulkea välikorvaongelmat ja todeta välikorvan erite-, neste- tai pehmytkudossisältö tai luun muutokset. Korvarakenteita kuvannetaan myös magneetti- ja CT- eli TT**-kuvauksella. Magneettikuvaus ei näytä hyvin luumuutoksia, mutta on ylivoimainen pehmytkudosmuutosten arvioinnissa; siksi magneettikuvausta suositellaan usein kasvainmuutosten arvioinnissa tai vakavien neurologisten oireiden yhteydessä. TT(eli CT)-kuvissa luun rakenteet näkyvät hyvin ja pehmytkudoserottuvuus on etenkin varjoainekuvauksen yhteydessä KKTT-kuvia parempi, mutta korkeampi hinta on usein este sen käytölle etenkin seulontatutkimuksena.

*KKTT=kartiokeilatietokonetomografia=CBCT=Cone Beam Computed Tomography

**TT=tietokonetomografia=CT=Computed Tomography

kissan korvatulehdus

Otoskopian lisäksi kuvantaminen auttaa oikean hoidon valinnassa sekä kissan että koiran korvatulehduksessa.

Välikorvantulehdus

Välikorvantulehdus liittyy koirilla useimmiten pitkittyneisiin tai rajuihin ulkokorvantulehduksiin. Tällöin tärykalvo on rikkoutunut ja tulehdus päässyt myös välikorvaan. Tärykalvon reiät voivat parantua varsin nopeasti ja siksi ehyt tärykalvo ei sulje pois välikorvantulehdusta. Koirilla esiintyy myös rakenteeseen liittyviä välikorvaongelmia, joihin ei välttämättä liity tulehdusta; nämä ovat erityisesti pyöreäkalloisten rotujen vaiva.

Koiran välikorvantulehdusta hoidetaan yleensä sekä suun kautta annettavalla lääkityksellä, että video-otoskopian avulla tehtävällä välikorvan huuhtelulla ja paikallislääkinnällä.

Välikorvan luisen seinämän tulehdusmuutokset edellyttävät yleensä kirurgista hoitoa ja ovat yksi tärkeimmistä syistä siihen, että kuvaamme kaikki korvapotilaat video-otoskopian yhteydesssä – mikäli ongelma ei ole hoidettavissa ilman kirurgiaa, se on tärkeää tietää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kivulias korvaongelma ei pitkity, eikä resursseja käytetä sellaisiin hoitohin, jotka eivät paranna vaivaa.

Kissojen välikorvantulehdus ei rakenteellisista syistä ole tehokkaasti hoidettavissa video-otoskopian yhteydessä tehtävällä välikorvan huuhtelulla, mutta se voi vastata lääkehoitoon. Koska kissat ovat mestareita kivun piilottamisessa, ei hoitovastetta voida luotettavasti arvioida käytöksen perusteella, vaan seurannassa käytetään kuvantamista.

koiran korvatulehdus

Pitkäkestoinen korvatulehdus koiralla johtaa usein välikorvantulehdukseen. Välikorvien arvioinnissa kuvantaminen on tärkeä osa tutkimusta.